Trang chủ > Giáo trình - thông tin hữu ích > Danh mục sách - tài liệu cho việc dạy - học tiếng Nhật

Cập nhật: September 1, 2021

Xem nội dung chính tại đây.

Danh mục sách - tài liệu cho việc dạy - học tiếng Nhật

Phòng xúc tiến giáo dục Nhật Bản
Tài liệu dạy cho trẻ em

Trong phòng làm việc của Văn phòng Xúc tiến giáo dục ngôn ngữ Nhật Bản, bạn cũng có thể xem qua tài liệu giảng dạy hữu ích, hỗ trợ cho trẻ em nước ngoài. (Ngày thường 9:00 - 17:00 ngoại trừ giờ nghỉ trưa từ 12:00 - 13:00)
Vui lòng liên hệ trước nếu có nhu cầu sử dụng.

Ban phụ trách Cộng đồng đa văn hóa Điện thoại:078-230-3261

Danh mục sách thuộc quyền sở hữu của Trung tâm Thông tin Quốc tế (Thư viện)

Trong Trung tâm Thông tin Quốc tế (Thư viện) có những tài liệu giảng dạy phục vụ cho việc học tiếng Nhật, sách tham khảo và sách cho những người dạy tiếng Nhật.

Bạn có thể xem tài liệu giảng dạy trên trang sau (Chuyển sang trang tiếng Nhật).

 

Liên hệ

公益財団法人兵庫県国際交流協会 事業推進部 多文化共生課

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 国際健康開発センター2F

TEL:078-230-3261

FAX:078-230-3280

 

Smartphone Site