Trang chủ > Giáo trình - thông tin hữu ích > Tài liệu hỗ trợ học tập

Cập nhật: September 1, 2021

Xem nội dung chính tại đây.

Tài liệu hỗ trợ học tập

Tài liệu được biên soạn bằng 8 thứ tiếng và có kèm song ngữ (Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Hàn).

  • Tập hợp thành ngữ, cách đọc âm On/Kun của Kanji cho học viên sử dụng
  • Thẻ từ vựng trong môn Toán (có kèm hình minh họa)
  • Thẻ từ vựng trong môn Khoa học (có kèm hình minh họa)
  • Thẻ từ vựng trong môn Khoa học đời sống (có kèm hình minh họa)
  • Thẻ từ vựng trong môn Khoa học xã hội (có kèm hình minh họa)

Trang để tải xuống

Ngôn ngữ Tuyển tập thành ngữ Kanji Môn Toán Môn Khoa học Môn Khoa học đời sống Môn Khoa học xã hội
Tiếng Anh Tuyển tập thành ngữ Kanji

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

Tiếng Tây Ban Nha Tuyển tập thành ngữ Kanji

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

Tiếng Bồ Đào Nha Tuyển tập thành ngữ Kanji

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

Tiếng Trung Tuyển tập thành ngữ Kanji

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

Tiếng Tagalog Tuyển tập thành ngữ Kanji

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

Tiếng Việt Tuyển tập thành ngữ Kanji

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

Tiếng Hàn Tuyển tập thành ngữ Kanji

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

Hình minh họa (sử dụng cho tất cả các ngôn ngữ) -

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

01-80

81-160

161-240

241-320

321-400

401-480

Liên hệ
Hiệp hội Giao lưu Quốc tế tỉnh Hyogo Ban phụ trách Cộng đồng đa văn hóa
Điện thoại:078-230-3261 FAX:078-230-3280

 

Liên hệ

公益財団法人兵庫県国際交流協会 事業推進部 多文化共生課

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 国際健康開発センター2F

TEL:078-230-3261

FAX:078-230-3280

 

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.

Smartphone Site