Trang chủ > 中国語 【中文】

Cập nhật: August 31, 2021

Xem nội dung chính tại đây.

中国語 【中文】

中国語 表紙(表裏)中国語 表紙(表裏)(PDF:1,025KB)4Page

Hãy lưu ý khi in hai mặt của tất cả các tài liệu theo dạng tập sách, bìa của mỗi phần là trang số lẻ. Do đó, chú ý rằng trang cuối cùng sẽ trống tùy thuộc từng phần.
Các trang sau là trang trống.
Trang trước và sau của "Mục lục", Phần 6 (trang 92), Phần 8 (trang 128), Phần 9 (trang 146), Phần 10 (trang 162), "Mẫu câu cơ bản trong tiếng Nhật" (trang 192), "Phiếu kiểm tra tiếng Nhật của tôi" (trang 208)

 

Liên hệ

公益財団法人兵庫県国際交流協会 事業推進部 多文化共生課

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 国際健康開発センター2F

TEL:078-230-3261

FAX:078-230-3280

 

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.

Smartphone Site