Trang chủ > Tư cách lưu trú, quốc tịch và phiếu cư trú

Cập nhật: February 22, 2022

Xem nội dung chính tại đây.

Tư cách lưu trú, quốc tịch và phiếu cư trú

Phần này sẽ giới thiệu về thủ tục cần thiết để sống ở Nhật.

Tư cách lưu trú

Tư cách lưu trú

Tùy vào mục đích nhập cảnh mà sẽ quyết định loại và kỳ hạn tư cách lưu trú khác nhau. Không thể thực hiện các hoạt động khác ngoài tư cách lưu trú đã quy định. Để được tư vấn chung về tư cách lưu trú, vui lòng liên hệ đến Trung tâm thông tin tổng hợp về việc lưu trú của người nước ngoài, ngoài ra có thể liên hệ đến chi nhánh Kobe của Sở quản lý nhập cảnh Osaka.

Giấy phép tái nhập cảnh (bao gồm giấy phép tái nhập cảnh đặc biệt)

Đây là thủ tục cần thiết cho người nằm ngoài tư cách lưu trú ngắn hạn khi xuất cảnh một thời gian rồi nhập cảnh lại vào Nhật Bản. Nếu rời khỏi Nhật Bản mà không xin giấy phép tái nhập cảnh thì sẽ mất tư cách lưu trú hiện có.

Quốc tịch

Tại Nhật Bản, một người không thể có 2 quốc tịch. Người có cả hai quốc tịch nước ngoài và Nhật Bản sẽ phải lựa chọn một trong hai quốc tịch theo ý muốn của bản thân trước 22 tuổi (trong vòng 2 năm nếu có nhiều quốc tịch sau 20 tuổi).

Nhập quốc tịch

Nhập quốc tịch là từ bỏ quốc tịch của đất nước mình và lấy quốc tịch Nhật Bản. Có nhiều điều khoản khác nhau khi nộp đơn xin nhập quốc tịch. Vui lòng liên hệ với Sở Tư pháp gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.

Quầy tư vấn của tỉnh Hyogo

Chi nhánh Kobe, Sở quản lý nhập cảnh Osaka
Điện thoại:078-391-6377
Địa chỉ:Tòa nhà liên chính phủ khu vực Kobe, 29 Kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken
Thời gian: 9時00分 - 16時00分 (trừ Thứ bảy - Chủ nhật, Ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh cảng Himeji, Sở quản lý nhập cảnh Osaka
Điện thoại:079-235-4688
Địa chỉ:Tòa nhà liên chính phủ cảng Himeji, 294-1 Shikamaku Suka, Himeji-shi, Hyogo-ken
Thời gian: 9時00分 - 12時00分, 13時00分~16時00分 (trừ Thứ bảy - Chủ nhật, Ngày nghỉ)

Phiếu cư trú, kết hôn, ly hôn

Đây là thủ tục bắt buộc khi đến Nhật và khi thay đổi địa chỉ.

Đăng ký lưu trú

Người có tư cách lưu trú là "Người lưu trú trung hạn dài hạn" sẽ đăng ký tại phòng hành chính sau khi địa chỉ được quyết định. Khi thay đổi địa chỉ cũng phải khai báo (khai báo chuyển đi/khai báo chuyển đến) cho phòng hành chính.

Phiếu cư trú

Đây là giấy tờ xác minh địa chỉ cá nhân. Trên phiếu có ghi các thông tin như địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm sinh, v.v… Cần phải có phiếu cư trú khi đi thuê nhà, lấy bằng lái xe, v.v… Khi mang theo thẻ lưu trú đến phòng hành chính, bạn có thể làm thủ tục đăng ký và phát hành phiếu cư trú.

Mã số cá nhân My number

My number là mã số nhận dạng cá nhân gồm 12 chữ số. Vui lòng bảo quản cẩn thận sau khi nhận được "Thẻ thông báo mã số". Khi có thẻ thông báo mã số, có thể xin cấp "Thẻ mã số cá nhân" tại phòng hành chính. Thẻ mã số cá nhân cũng là một loại giấy tờ nhận dạng cá nhân.

Đăng ký con dấu

Ở Nhật Bản, người ta sử dụng con dấu (ấn) dùng thay cho chữ ký. Có hai loại con dấu là: "nhận ấn" (Mitome in) dùng cho các loại giấy tờ đơn giản và "thực ấn" (Jitsu in) dùng cho các loại giấy tờ quan trọng. Có thể đăng ký thực ấn tại phòng hành chính khu vực đang sinh sống.

Kết hôn và ly hôn

Nộp "Giấy đăng ký kết hôn" và "Giấy đăng ký ly hôn (*)" ở phòng hành chính nơi một trong hai đương đơn đang sinh sống. Nếu một trong hai hoặc cả hai người đều là người nước ngoài, vui lòng đến đại sứ quán và lãnh sự quán của nước mình ở Nhật để được tư vấn. (*) Trường hợp cả hai người đều có quốc tịch nước ngoài, hồ sơ đăng ký có thể không được tiếp nhận.

 

Liên hệ

公益財団法人兵庫県国際交流協会 事業推進部 外国人県民インフォメーションセンター 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー6階(兵庫県民総合相談センター内)

TEL:078-382-2052

FAX:078-382-2012

Tổ chức Công ích Hiệp hội Giao lưu Quốc tế tỉnh Hyogo
Trung tâm thông tin dành cho cư dân là người nước ngoài
6 F Kobe Crystal Tower
(trong Trung tâm tư vấn tổng hợp cư dân Hyogo)
1-1-3 Higashikawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, 650-0044
Điện thoại: 078-382-2052
FAX: 078-382-2012

 

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.

Smartphone Site